Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

27.3.2018 PŘECHODOVÉ RITUÁLY - přednáška Jana Bíma

Proč jsou důležité rituály v našem životě a co způsobujeme tím, že je neděláme?                                                                                                                                     Možná jste si také všimli, že velké množství lidí v naší společnosti se chová ve 30 jako puberťáci, ve 40 ještě žijí u maminky a v 60 mají umělý obličej dvacetiletého. Také jste si určitě všimli, že více jak 50 % manželství se rozvede, prudce roste popularita adrenalinových sportů, mnoho mladých mužů umírá na motorkách. Přemýšleli jste o tom, proč tomu tak je? Je možné, že jedním z hlavních důvodů je absence přechodových rituálů v naší společnosti a tím chybějící iniciace do jednotlivých životních etap.

  • Místo: Centrum Lipka, Kamenná 20, Brno
  • Čas: úterý 27.3.2018  17:30 - 20:00
  • Cena: podle spokojenosti na konci přednášky
  • Rezervace: nutná rezervace předem mailem na: petra@moudrybaobab.cz

Všechny přechodové rituály mají minimálně dvě důležité fáze - proces oddělení (separace) a proces přijetí. Oba procesy se provádějí nějakými úkony „navenek" a při nich se odehrává důležitá změna „uvnitř", která mění účastníky rituálu. Některými rituály může „adept" projít sám, obvykle ale potřebuje součinnost dalších osob.

Jan Bím : „Podle mne jsou pro život rozhodující tyto přechodové rituály:

POROD - proces, během kterého se dítě fyzicky odděluje od matky, opouští chráněné

prostředí. Je potřeba, aby po fázi oddělení přišla co nejdříve fáze přijetí ( položení

tělíčka novorozence na tělo matky)

PŘECHOD Z DĚTSTVÍ DO PUBERTY

-       symbolické vystoupení ze stínu máminy sukně, psychologické druhé přestřižení pupeční šňůry a opuštění dětské bezpohlavní komunity

-       přijmutí toho, že jsem muž / žena, a to včetně měsíčního cyklu

-       přijetí do mužské / ženské komunity

RITUÁL PŘECHODU Z PUBERTY DO DOSPĚLOSTI

-       dospívající se definitivně odděluje od svého dětství, od času hledání sebe, času převažující hry a zábavy

-       oddělení se také od bezpečí žití v původní rodině a komunitě

-       setkání se se svojí smrtelností a přijetí osobní zodpovědnosti za svůj život a za svoji komunitu

SVATBA - dochází ke změně ze světa vyjádřeného prostřednictvím JÁ do světa vyjádřeného

prostřednictvím MY

RITUÁL PŘECHODU Z DOSPĚLOSTI DO STÁŘÍ

-       je to důležitý rituál, který zajišťuje to, že dorůstají „moudří stařešinové", kteří mohou společnost moudře vést k harmonickému životu

-       část oddělení je obsažena v úmrtí našich rodičů

-       část přijetí souvisí s narozením vnoučat a tím s přijetím zodpovědnosti za život budoucích generací

SMRT - umírající se odděluje od života v těle na této zemi a přijímá život nový"

Přechodové rituály 2018

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook