Agentura
Moudrý Baobab

Přednášky, kurzy a semináře pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o principech života.

Vítejte na Moudrém Baobabu!

Přednášky a semináře jsou pro Vás, kdo chcete, aby se Váš život ubíral směrem, kterým si Vy sami přejete. Mnohdy nevíme, jaké jsou naše možnosti, a proto vybírám různá témata a různé možnosti a způsoby, které Vás mohou inspirovat ve Vašem životě.

Existují cesty a zákonitosti, které fungují na světě od pradávna. Bohužel, jsme na
spoustu z nich zapomněli nebo jim nepřikládáme v našem životě velký důraz.

Každý jsme „strůjce svého štěstí" a k němu vedou převážně tyto cesty - cesta
k sebepoznání, cesta ke změně stylu života, k uspořádání Vašich životních hodnot,
k pochopení sebe sama a porozumění, proč se Vám v životě děje právě to, co prožíváte.

Uvědomte si svoji výjimečnost, podpořte Vaše sebevědomí, sebejistotu a sebedůvěru.

„ Život se sebou samým může být tím nejbáječnějším zážitkem, jaký si jen lze představit. Můžete se ráno vzbudit a radovat se z toho, že budete trávit další den ve své společnosti" Louise L. Hay

Těším se na setkání s Vámi!
Petra Kaderková

Novinky a semináře

22.11.2017 Proč a jak psychosomatika funguje? - MUDr. Jarmila Klímová a Mgr. Michaela Fialová

Celodenní seminář MUDr. Jarmily Klímové a Mgr. Michaely Fialové, našich předních psychosomatických terapeutek a autorek knihy: „Proč a jak psychosomatika funguje?"                                                                                                                                           Všechny předchozí semináře byly beznadějně vyprodány již měsíce před termínem. Velmi nás těší Váš zájem o Vaše zdraví! To, že nastává doba, kdy lidé berou do rukou své životy ( potažmo zdraví ), že lékaři a zdravotní pracovníci začínají nahlížet na nemoc i z jiného úhlu pohledu ( o čemž svědčí opravdu velké množství zúčastněných lékařů ), že rodiče si uvědomují, co vše oni sami mohou ovlivnit pro zdraví svých dětí.

Je určen pro všechny, kdo již o psychosomatice víte a chcete se dozvědět více.

Čím vším je ovlivňováno to, jestli jsme zdraví nebo nemocní? Můžeme s tím my sami něco dělat??

Seminář je přínosem pro všechny - již více nespecifikuji záměrně profese:-) pro všechny, kteří se o psychosomatiku více zajímají a kteří chtějí pochopit, co a jak spolu v životě souvisí a jak s tím vším souvisí naše zdraví.

11.11.2017 JAK MÍT PRO STRACH UDĚLÁNO? - Helena Kurzweilová

Nikdo ho nikdy neviděl, přesto ho všichni znají.                                                                       Říkáme, že nám brání žít svobodně, s lehkostí a radostí dělat to, co nás těší.                      Řeč je o našem strachu a podobných emocích, jakými jsou tréma, nervozita, obavy nebo úzkosti.                                                                                                                                                 Skvělá zpráva: „Už se jich nemusíme bát". Na prožitkovém workshopu se naučíte porozumět svému strachu a dalším emocem, naučit se vládnout svým náladám, najít odvahu žít to, kým jste a mít se doopravdy rádi.

25.10.2017 SPIRITUALITA V PSYCHOSOMATICE - MUDr. Jarmila Klímová a Mgr. Petr Moos

CELODENNÍ SEMINÁŘ - navazuje na seminář Proč a jak psychosomatika funguje

Spiritualita je nedílná složka zdraví a nemoci.                                                                            Berme zdraví jako duchovní úkol. Vesmír nás učí holografickému chápání světa, tedy že vše je obsaženo ve všem.                                                                                                        Problém většiny lidí spočívá v tom, že to nejsou schopni vidět a zůstávají uzavřeni ve své odtrženosti od celostní rovnováhy světa.                                                                                     Matematika, teorie chaosu i kabalistické učení nás k tomu přibližují. Jsme nazí ve světe. Jsme děti komplexity.

30.9.2017 OBJEV V SOBĚ ŽENU - Monika Hasalová

CELODENNÍ SEMINÁŘ

žena v nás

Co se stane, pokud si žena uvědomí, co to je BÝT ŽENOU?                                                      Proč se přestáváme cítit ženami a jak se jimi opět stát?                                                             Jaké jsou ženské schopnosti, jak je probudit a spojit se s nimi?                                            Jaká je ženská síla projevující se v jemnosti a citlivosti, ve vytrvalosti (ale ne v úsilí), ve statečnosti být sama sebou?                                                                                                       Jakou moc má žena? V čem její moc tkví?                                                                               Jakou vládne energií a silou? A jak to proměňuje ji samotnou i svět kolem?                            Jak žena může touto silou, energií a mocí ovlivnit svůj život a své partnerství?                 Jak mocná je síla podvědomí a ženská intuice? Jak pracovat s těmito silami?                       Jak využívat svůj měsíční cyklus pro sebe, partnera a rodinu?                                                   Jak být v jednotě s tím, co cítím a jak konám? Jak funguje ženská intuice a jak ji rozpoznat v každodenním životě?

Kontakt na nás

Kalendář událostí

Odběr novinek

Facebook